Αναδιαρθρώσεις Δανείων & Πιστοδοτήσεις

Η ρύθμιση δανείων και οφειλών είναι μια σύνθετη και πολλές φορές επίμονη διαδικασία για τον καθένα

Εμείς  και η ομάδα επαγγελματιών μας, επιδιώκουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση και να σας βοηθήσουμε στην επίλυση και ρύθμιση των χρεών σας μεθοδικά και με επαγγελματισμό.

Ενδεικτικές Ρυθμίσεις:

A) Μακροχρόνιες:

-Αλλαγή τύπου επιτοκίου

- Παράταση διάρκειας αποπληρωμής

- Μερική διαγραφή οφειλών

B) Βραχυχρόνιες:

- Πληρωμή μόνο τόκων για κάποιο διάστημα

- Περίοδος χάριτος

- Μερική διαγραφή οφειλών - τόκων